تخم خرفه-Common purslane

100,000 ریال

بسته 100 گرمی

دسته بندی:

توضیحات

خواص و اثرات دارویی: تخم خرفه
تخم خرفه بعنوان تصیفه کننده خون و رفع التهابات داخلی و رفع سرفه و ضد اسکوربوت و تسیکن دهنده تشنگی مصرف سنتی دارد.