دسته‌هاگیاهان دارویی

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی ماده مؤثره‌است.این ماده که کمتراز۱٪ وزن…